Vakantiegeld is geen nabetaling!

Gepubliceerd op 31 maart 2014 om 22:20

Jaarlijkse vakantiebijslag is geen nabetaling

Vakantiebijslag is geen nabetaling. Dat betekent dat als een werkgever eenmaal per jaar vakantiebijslag uitbetaalt, hij bij loonbeslag de vakantiebijslag aan de gerechtsdeurwaarder of uitkeringsinstelling moet afdragen. Dat heeft de advocaat-generaal van de Hoge Raad bepaald.

Jaarlijkse vakantiebijslag is geen nabetaling

Vakantiebijslag is geen nabetaling. Dat betekent dat als een werkgever eenmaal per jaar vakantiebijslag uitbetaalt, hij bij loonbeslag de vakantiebijslag aan de gerechtsdeurwaarder of uitkeringsinstelling moet afdragen. Dat heeft de advocaat-generaal van de Hoge Raad bepaald.

Begin vorig jaar stelde de kantonrechter nog vast dat vakantiebijslag een nabetaling is, zodat een deel van de vakantiebijslag niet onder het beslag kan vallen.

Beslagvrije voet

Bij gerechtelijk beslag op lonen en uitkeringen wordt een beslagvrije voet gehanteerd om het bestaansminimum van de schuldenaar te waarborgen. Globaal komt dat neer op het vrijlaten van een bedrag dat gelijk is aan 90 procent van de bijstandsnorm, inclusief vakantie-uitkering. Dat bedrag wordt verondersteld noodzakelijk te zijn voor dagelijks levensonderhoud en de schuldeiser mag daarop dus geen beslag leggen.

Kortom: bij beslag op uitkeringen of loon moet de beslagvrije ruimte dus per maand worden berekend. Daardoor valt al het inkomen boven de beslagvrije voet, waaronder het jaarlijks uitgekeerde vakantiegeld, hoe dan ook onder het beslag. Verdient de werknemer minder dan de beslagvrije voet of is zijn uitkering lager dan de beslagvrije voet, wordt er niets afgelost. De bedoeling van de beslagvrij voet is dat de beslagene maandelijks minimaal 90 procent van - grofweg - de bijstandsnorm overhoudt.

Gerechtsdeurwaarders

Het vonnis van de kantonrechter is onherroepelijk. De procureur-generaal bij de Hoge Raad kan zonder dat dit voor de betrokken partijen gevolgen heeft, cassatieberoep (in het belang der wet) instellen, waardoor de Hoge Raad in staat wordt gesteld een rechtsoordeel te geven. Dit rechtsoordeel is noodzakelijk omdat in de dagelijkse praktijk over deze kwestie verschillend wordt geoordeeld. Het is voor de gerechtsdeurwaarders van belang hoe zij moeten handelen, zeker nu over het hanteren van de beslagvrije voet in november 2013 het kritische rapport ‘Met voeten getreden’ van de Nationale ombudsman is verschenen.

 

bron: http://www.hrpraktijk.nlGeplaatst door mr. H. Schurgers


«   »