Beschermingsbewind

Indien u als gevolg van lichamelijke c.q. geestelijke klachten, ouderdom danwel schuldenproblematiek niet - of tijdelijk niet - in staat bent om uw eigen financiën zelfstandig goed uit te voeren kan er beschermingsbewind voor u aangevraagd worden, zodat uw bewindvoerder uw financiën kan regelen. Het beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de kantonrechter. Het beschermingsbewind kan tijdelijke of voor onbepaalde tijd worden uitgesproken. De bewindvoerder wordt ook gecontroleerd door de kantonrechter en legt verantwoording aan de kantonrechter af omtrent uw financiën.

Indien de kantonrechter het verzoek tot onder bewindstelling goed keurt, beheert uw bewindvoerder vanaf dat moment uw financiën. Hiermee betaalt uw bewindvoerder dan uw vaste lasten, rekeningen, reserveringen en kosten voor levensonderhoud. Daarnaast regelt uw bewindvoerder o.a. ook uw aangifte inkomstenbelasting en het aanvragen van toeslagen en bijzondere bijstand. Met onze ruime ervaring in bewindvoering, budgetbeheer/coaching en schuldhulpverlening en onze klantgerichte aanpak staan wij u graag bij!

Schuldenproblematiek

Is er sprake van (problematische) schulden? Door het opstellen van een gedegen budgetplan, het berekenen en laten toepassen van de beslagvrije voet en het stabiliseren van uw budget, zodat uw inkomsten en uitgaven weer in evenwicht geraken maken wij een begin aan het oplossen van uw schulden. Met schuldeisers kunnen betalingsregelingen worden getroffen. Indien er er sprake is van grote en problematische schulden kunnen wij u aanmelden voor Schuldhulpverlening bij uw gemeente. Door ruime ervaring in de Schuldhulpverlening weten wij de weg hierin goed te vinden! Schuldhulpverlening zal vervolgens een schuldentraject voor u opzetten teneinde een schuldregeling voor u te realiseren, zodat u eindelijk weer een schuldenvrij leven tegemoet kan zien!

Tarieven

De tarieven voor beschermingsbewindvoering worden jaarlijks uniform vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Kantonrechters). Indien u een laag inkomen heeft worden deze kosten meestal vergoed. Hiervoor vragen wij dan bijzondere bijstand aan bij uw gemeente. U hoeft deze kosten dan niet zelf te betalen.

Aanvraag of vrijblijvend kennismakingsgesprek

Indien u beschermingsbewindvoering via ons wilt aanvragen of een vrijblijvend kennismakingsgesprek wenst, stellen wij het op prijs indien u contact met ons opneemt. Dat kan telefonisch, per e-mail of per post. Zie onder "Contact"onze contactgegevens. Wij maken graag kennis met u!

 

Raadkamer Juristen Presentatie
PowerPoint – 3,2 MB 282 downloads